Lovpålagt opplæring for arbeidsgivere jf. arbeidsmiljølovens § 3-5. Opplæringen tilpasess virksomhetens art, størrelse og risikoforhold.
Alle som gjennomfører kurset vil motta kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Start et nytt kurs

Fortsett tidligere startet kurs

Dersom du ønsker å fortsette kurset, må du ha PIN-koden som ble sendt til registrert telefonnummer når du startet opp kurset. Det er ikke anledning til å fortsette et kurs registrert på et annet telefonnummer
Vi fant ikke brukeren du forsøker å logge inn med. Telefonnummer og pin-kode må være korrekt for å kunne fortsette kurset der du slapp. Om du ikke finner informasjonen kan du starte kurset fra begynnelsen.

Kun korrekte alternativer skal være valgt under spørsmålene i quizen. Merk deg at det kan være flere korrekte alternativer. Du kan huke av på alternativene for å få en forklaring på hver av alternativene.

Vedlegg